دفتر گرجستان

دفتر گروه فبکو در کشور گرجستان به منظور حضور در بازار نوظهور و در حال رشد این کشور تاسیس شد که دارای توانایی های بالقوه زیادی برای بازرگانی خارجی می باشد چرا که هنوز به طور کامل توسط بازرگانان خارجی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته و دارای موقعیت های بسیار مناسبی جها بازرگانی بین المللی می باشد.


هدف بعدی از گشایش دفتر در کشور گرجستان، داشتن یک دفتر تجاری در منطقه ی استراتژیک قفقاز و عملی کردن ایده ی ارتباط با شرکت های این ناحیه به خصوص در کشور های روسیه، ارمنستان، ترکیه و اذربایجان بوده است. به همین دلیل دفتر گرجستان یکی از دفاتر مهم و اصلی گروه شرکت های تولیدی - بازرگانی فبکو می باشد. 


عمده ی فعالیت های دفتر گرجستان در قالب فعالیت های زیر انجام می شود:

- تجارت کالاهای متنوع از قبیل محصولات پتروشیمیایی و لوازم ساختمانی مانند قیر طبیعی و غیره. با توجه به این نکته که  رشد گرجستان با سرعت بسیار زیادی صورت می پزیرد، واردات این محصولات برای توسعه ی روبنای کشور گرجستان بسیار لازم و ضروری است. به همین دلیل دفتر گرجستان توانایی بالایی در تجارت این گونه محصولات دارد.

- لوازم و ماشین آلات مرتبط با حوزه ی صنعت چاپ و تبلیغات. با توجه به ارزیابی های انجام گرفته توسط گروه فبکو از بازارهای کشور گرجستان، دفتر گرجستان به این نتیجه رسیده است که تامین خدمات مرتبط با صنعت چاپ می تواند باعث افزایش سرمایه و گردش مالی تجار بین المللی در بازارهای گرجستان باشد. به همین دلیل تلاش گروه فبکو در ارائه ی خدمات بازرگانی مناسب در کشور گرجستان است.