مطالب

مواد اولیه تولید ظروف یکبار مصرف
ظروف یکبار مصرف با جنس های متفاوتی در بازار موجود است. گروه فبکو یکی از واردکنندگان اصلی مواد اولیه تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی در ایران است که با توجه به سابقه واردات این مواد و آشنایی کامل با بازار آنها در کشورهای تولید کننده اصلی، امکان تامین با بهترین قیمت را دارد.

1