مطالب

الیاف شیشه
الیاف شیشه و سایر عایق های حرارتی برای جلوگیری از اتلاف حرارت در تاسیسات گرمایی و ساختمان ها کاربرد فراوانی دارند. این عایق ها انواع گوناگونی به صورت آزاد یا فله به دو صورت رشته‌ها (یا تارها) و دانه‌های سبک وجود دارند و  گروه فبکو سابقه ای طولانی در واردات انواع آن در گرماژها و سایزهای مختلف دارد.

1