مطالب

انواع عینک های واقعیت مجازی
عینک های واقعیت مجازی کاربردهای گوناگونی در صنایع سرگرمی و همچنین مراکز تحقیقاتی دارند. این عینک ها انواع و کیفیت های بسیار متفاوتی دارند و کشورهای تولیدکننده آن ها گوناگون هستند. 
لامپ های LED
با توجه به استفاده روز افزون لامپ های LED در ایران، مشتریان گروه فبکو اقدام به واردات انواع مختلف این لامپ ها در سایز ها، کیفیت ها و کاربردهای گوناگون نموده اند.

1