یک صد ویژگی انسان سالم و موفق

انسان موفق ادارای یک صد ویژگی زیر است:
1- دارای فلسفه و جهان بینی است
2- دارای آرمان خواهی بازهم مبتنی بر اصول اخلاقی است.
3- دارای گرایش و توجه به واقعیت است.
4- میل و کوشش فراوان برای درک حقیقت.
5- اهمیت و ارزش برای علم قائل است.
6- آگاهی در مورد مبانی و اصول فلسفه
7- توجه به اهمیت و ارزش هنر
8- زیبا پسندی
9-استفاده از عقل خویش در تمامی زمینه ها
10- پذیرفتن اصل این همانی (آنچه هست، وجود دارد و آنچه نیست وجود ندارد)
11- پذیرفتن اصل علیت
12- عدم وجود تضاد در شخصیت او
13- پذیرفتن اینکه حوادث جهان بر اساس احتمالات و امکانات رخ می دهد.
14- پذیرفتن مرگ به عنوان واقعیت
15- برای زمان جایگاه و اهمیت قائل است
16- داشتن نظم و ترتیب و تشخیص اولویت و ترجیح
17- دارای هدف مشخص
18- توان تفکیک هدف و وسیله
19- دارای سیستم اخلاقی و ارزشی درست و مناسب
20- دانستن تعریف انسان از لحاظ علمی و فلسفی
21- پذیرفتن اینکه انسان همیشه هدف است و برای هیچ چیزی وسیله نیست
22- نه تنها اجازه می دهد بلکه دیگران را تشویق می کند که از نظام باورها و اعتقادات نقد و انتقاد در اعتراض کند
23- اهل چالش است
24- عشق به خود دارد
25- انسانی است آزاد و آزاده
26- دارای عدالت و انصاف
27- دارای جهت و مهربانی
28- می تواند به دیگران اطمینان می کند
29- دارای آرامش به معنی حرکت با حداکثر سرغت با کمترین تنش
30- مسئولیت پذیر است
31- راستگو و درستکار است
32- مستقل است
33- خود کفا است
34- کمال گراست و در مسیر بهتر شدن و برتر شدن قدم بر میدارد
35- فعال و پویاست و دیگران را نیز به حرکت در می آورد
36- دارای توجه و تمرکز است
37- ایثارگر
38- دلسوز
39- ارتباط با دیگران و داشتن دوست
40- صمیمیت و صفا 
41- پایبند و متعهد
42- وفادار  چه در ذهن و چه در زندگی
43- خوشبین و امیدوار و مثبت
44- توان بخشیدن دیگران را دارد
45- دارای اعتماد به نفس
46- دارای حرمت نفس
47- دارای حساسیت حواس
48- لطافت احساس
49- درک ضرورت زمان و مکان
50- داشتن نظام باورها و اعتقادات
51- زندگی بر اساس علایق خویش و نه دیگران
52- دارای برداشت و دریافت درستی از احتیاج است
53- به دنبال لذت و برتر از آن یعنی خشنودی است
54- دارای شور و اشتیاق
55- پر تلاش و با کوشش فراوان
56- کنجکاو
57- در جهت سازندگی قدم بر می دارد نه ویرانی
58- دارای خلاقیت و حس آغازگری
59- تمایل به تشویق دیگران
60- پذیرفتن شکست به عنوان واقعیت
61- از اشتباه کردن هراسی ندارد
62- انعطاف پذیر
63- انجام کاری که از خوب بودن آن مطمئن هستیم
64- خود کنترل و منظبت
65- درک تفاوت میان احساس و اندیشه
66- قدر دان و قدر شناس
67- از بیان عقاید و نظرات خویش هراسی ندارد
68- از حق خود نمی گذرد و به دنبال باز پس گرفتن حقوق دیگران نیز می باشد
69- معتدل و میانه رو
70- کارآمد استفاده از کمترین هزینه و امکانات و دریافت بیشترین نتیجه
71- خود جوش
72- شجاع و نه احمق
73- اهل مطالعه و دریافت مطالب تازه
74- دارای روحیه شاد و خندان
75- به تفریح و خوش گذرانی می پردازد
76- خوش مشرب
77- مراقبت از سلامت فیزیکی و روانی
78- تغذیه و بهداشت صحیح
79- اهمیت فراوان به خواب و استراحت
80- اهمیت به نظافت و بهداشت بدن و نه وسواس
81- رعایت آداب و ادب در موقعیت های مختلف
82- اهل ورزش
83- دارای ذهن آرام
84- رسیدگی به حساب های روزانه خود
85- زندگی در زمان حال در حالیکه از گذشته آموخته و متوجه آینده است
86- توان گفتن بله و خیر در جای صحیح
87- رابطه خوب با پدر و مادر و فامیل خویش
88- دارای کودکی خوب و یا کودکی درمان شده
89- شناخت موضوع آگاه و ناآگاه خود
90- درک درست تطابق از لحاظ شخصیتی
91- دارای الگو و مدل مناسب و نه تقلید و تحت تاثیر قرار گرفتن
92- شناخت هویت جنسی خویش
93- شناخت نقاط ضعف و قدرت خویش
94- دارای روابط جنسی سالم
95- دارای رابطه مالی اقتصادی و مالی حساب شده درست و مناسب
96- روابط اجتماعی سالم
97- عدم قضاوت و پیش داوری
98- مشورت در همه کارها چه کوچک و چه بزرگ
99- همت بلند و نیت ارجمند
100- از اجزای شخصیتی هماهنگ و مناسبی برخوردار است.


اشتراک گذاری در:
پنج شنبه 27/3/1395 11:21 در برنامه توسعه مهارت های فردی(IDP)
بازگشت به مطالب عمومی
مرتضی زهرایی (60)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است