آیا رشد ربات ها در جهان، اشتغال انسان را تهدید می کند؟

یوجین کلرک، تحلیلگر کردیت سوئیس، و تیم او به تازگی مقاله ای در زمینه انواع مشاغلی که با پیشرفت تکنولوژی های جدید در خطر نابودی قرار می گیرند منتشر کرده اند. کلرک به استناد یک مطالعه که در سال 2013 انجام شده است، بیان کرده است که 47 درصد از مشاغل عمدتا در زمینه های فروش، خدمات و مدیریت، توسط فن آوری های جدید و یا ربات ها در معرض نابودی قرار می گیرند. مطالعاتی از این قبیل معمولا با تیترهایی مانند «ربات ها در حال فرستادن مردم به چراگاه هستند!»، «پس از انقلاب ربات ها، ساخت آنها تنها شغل باقی مانده برای انسان ها خواهد بود!» و «ربات ها شغل شما را می دزدند!» منتشر می شوند.
کریس دیکسون، از شرکت اندرسن هورویتز، به تازگی نمودار زیر را که نشان دهنده کم شدن همه مشاغل مربوط به صنعت چاپ با پیشرفت نرم افزارهای انتشاراتی است، منتشر کرده است:


این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از پیشرفت تکنولوژی استقبال می کنند. آن ها معتقدند که از این طریق مشاغل جدید و جالب تری به جای مشاغل از بین رفته به وجود خواهد آمد. در نمودار فوق نیز مشاهده می شود که با اینکه تعداد مشاغل مرتبط با چاپ های قدیمی بسیار محدود شده است، اما این کاهش بسیار کمتر از میزان رشد مشاغل مرتبط با طراحی و گرافیک است.
در نمودار زیر نیز می توان مشاهده نمود که چگونه با وارد شدن دوربین های دیجیتال به بازار، بازار دوربین های آنالوگ (دوربین هایی که با نوار فیلم های بزرگ و کوچک کار می کردند) کاهش یافت و پس از آن با ورود گوشی های هوشمند به بازار و جهش ناگهانی استفاده از آن، بازار دوربین های دیجیتال نیز کاهش یافت. اطلاعات این نمودار مربوط به فروش این تجهیزات است و نه مشاغل آن ها، اما مشخص است که نسبت به تعداد افرادی که در گذشته مشغول به تولید دوربین ها بودند، در حال حاضر افراد بیشتری در مشاغل مربوط به گوشی های هوشمند مشغول فعالیت هستند.
همانطور که در نمودار مشخص است، استفاده از دوربین های آنالوگ، حدودا 10 سال پس وارد شدن دوربین های دیجیتال به بازار، بسیار محدود شده است و پس از آن نیز با گذشت 6 سال از ورود گوشی های هوشمند به بازار، نزدیک به 70 درصد از بازار دوربین های دیجیتال کاسته شده است.


 

 

منبع: وب سایت خبری بیزینس اینسایدر


 

اشتراک گذاری در:
دو شنبه 24/12/1394 15:02 در اخبار فناوری
بازگشت به تکنولوژی های نوین
پگاه ایوان پور (64)