انواع کشتی های باربری

انواع کشتی ها از نظر عملکرد

1- کشتی های کانتینر بر (Container Vessels): این نوع کشتی ها در حال حاضر بیشترین استفاده را در حمل و نقل دریایی دارند که برای حمل کانتینرهای 45ft ،40ft ،20ft استفاده می شوند. این نوع کشتی ها در ظرفیت های مختلف از حدود twenty-foot equivalent unit) TEU 85) تا بیش از TEU 15000 (در نسل هفتم از کشتی های کانتینر بر) وجود دارند.
2- کشتی های فله بر (Bulk Vessels): این نوع کشتی ها برای حمل کالاهای فله مانند گندم، سولفور، ذغال سنگ، سنگ آهن و غیره استفاده می شوند.
3- کشتی های حمل کننده محموله های فله قسمت بندی شده (Break-bulk Vessels): این نوع کشتی ها برای نوع خاصی از بارهای فله استفاده می شوند که به صورت دسته دسته قابل جا به جایی هستند و از طریق پمپ کردن به کشتی بارگیری نمی شوند. از انواع این نوع محموله ها می توان به بارهای بسته بندی شده (سیمان، شکر و غیره)، بارهای پالت شده (رنگ و مواد شیمیایی و غیره) و چوب اشاره کرد.
4- کشتی های Roll on-Roll off) RO-RO): این نوع کشتی ها برای محموله های چرخ دار (مانند ماشین، اتوبوس، کامیون) استفاده می شوند که برای بارگیری آن ها به کشتی نیازی به جرثقیل یا وسیله دیگری نیست. یک امکان دیگر در این نوع کشتی ها این است که تریلی هایی که خود حاوی محموله های دیگری هستند نیز می توانند برای طی قسمتی از مسیر از این کشتی ها استفاده کنند. در مقابل بعضی از انواع این کشتی ها با عنوان های PCC (فقط حمل کننده اتومبیل – Pure Car Carriers) و PCTC (فقط حمل کننده اتومبیل و کامیون – Pure Car & Truck Carriers) هستند که امکان ذکر شده را برای حمل تریلی ندارند.
5- کشتی های چند منظوره (Multi-purpose Vessels): این نوع کشتی ها برای حمل ترکیبی از محموله های ذکر شده استفاده می شوند. این نوع کشتی ها بسیار قابل استفاده و مفید هستند، به خصوص برای مسیرهای خاصی که امکانات جابه جایی ساحلی ندارند و نیاز به کشتی هایی است که خود دارای جرثقیل هستند.
6- کشتی های تانکری (Tanker Vessels): این نوع کشتی ها برای حمل انواع بارهای مایع مانند روغن، محصولات شیمیایی و امثال هم استفاده می شوند.
7- نفت کش ها (Crude Carriers): همانطور که از اسم این نوع از کشتی ها پیداست، برای حمل نفت خام استفاده می شوند که در دو دسته ی Very Large Crude Carriers) VLCC) و Ultra Large Crude Carriers) ULCC) قرار می گیرند.
8- حمل کننده های گاز مایع (LNG Carriers): کشتی هایی که مخصوص حمل گاز طبیعی مایع هستند.
9- کشتی های یخچال دار (Reefer Vessels): این نوع از کشتی ها برای حمل محموله های یخ زده یا محموله هایی که باید دمای آن ها کنترل شود (مانند میوه و سبزیجات، گوشت یا ماهی) استفاده می شوند.


انواع کشتی ها از نظر ظرفیت

1- Handy size: کشتی هایی با ظرفیت حمل بار به مقدار 28.000 تا 40.000DWT  (Dead Weight tonnage).
2- Handy max: کشتی هایی با ظرفیت حمل بار به مقدار 40.000 تا 50.000 DWT.
3- Pana max: بزرگ ترین سایز کشتی که قادر به عبور از کانال پاناما است. ظرفیت این نوع کشتی 60.000 تا 80.000 DWT است.
4- Afra max: تانکرهای با ظرفیت حمل 75.000 تا 115.000 DWT.
5- Suez max: بزرگ ترین سایز کشتی که قادر به عبور از کانال سوئز است. ظرفیت این نوع کشتی حدود150.000 DWT است.
6- Malacca max: بزرگ ترین سایز کشتی که قادر به حرکت در تنگه مالاکا است. در حالت ایده آل و در خصوص کشتی های کانتینر بر، ظرفیت این نوع کشتی ها 280.000 تا 300.000 DWT است.
7- Cape size: کشتی های بزرگ تر از نوع Panamax و Suezmax که قادر به عبور از کانال های سوئز و پاناما نیستند و باید از دماغه هورن (Horn) و دماغه گود هوپ (Good Hope) عبور کنند. ظرفیت آنها بیش از 150.000 DWT است.
8- Very Large Crude Carrier) VLCC): تانکر های بسیار بزرگ با ظرفیت 150.000 تا 320.000 DWT.
9-Ultra Large Crude Carrier) ULCC): تانکر های عظیم با ظرفیت 320.000 تا 550.000 DWT.
10- Seaway max: بزرگ ترین سایز کشتی که قادر به عبور از مسیر دریایی استین لورنس (Stain Lawrence) است. ظرفیت این نوع کشتی ها بین 10.000 تا 60.000 DWT است.

(این مقاله برگرفته و ترجمه شده از وب سایت Shipping and Freight Resource می باشد.)


اشتراک گذاری در:
شنبه 9/8/1394 14:42 در حمل و نقل
بازگشت به واردات
پگاه ایوان پور (64)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است